Сухи стерилизатори с принудителна циркулация

 

 

 
NUVE FN 400P Сухи Стерилизатори с принудителна циркулация

NUVE FN 400P Сухи Стерилизатори с принудителна циркулация

Серията FN 400P Сухи Стерилизатори с принудителна циркулация намират широко приложение за стерилизация, сушене, затопляне и нагряване и високо температурно третиране в изследователски и индустриални лаборатории. Полезен обем: 42 л. Температурен обхват: +5°C над стайната / 250°C.

1900,00 лв. без ДДС
NUVE FN 500P Сухи Стерилизатори с принудителна циркулация

NUVE FN 500P Сухи Стерилизатори с принудителна циркулация

Серията FN 500P Сухи Стерилизатори с принудителна циркулация намират широко приложение за стерилизация, сушене, затопляне и нагряване и високо температурно третиране в изследователски и индустриални лаборатории. Полезен обем: 110 л. Температурен обхват: +5°C над стайната / 250°C.

2220,00 лв. без ДДС
NUVE KD 200 Стерилизатор с принудителна циркулация

NUVE KD 200 Стерилизатор с принудителна циркулация

Серията KD 200 Стерилизатор задоволяват изискванията на промишлеността за капацитет и ефективност. Три варианта: 193 л. Температурен обхват: 70°C / 250°C.

3600,00 лв. без ДДС
NUVE KD 400 Стерилизатор с принудителна циркулация

NUVE KD 400 Стерилизатор с принудителна циркулация

Серията KD 400 Стерилизатор задоволяват изискванията на промишлеността за капацитет и ефективност. Полезен обем: 373 л. Температурен обхват: 70°C / 250°C.

4500,00 лв. без ДДС