MS Simplepure Сириндж филтри с префилтър

 

Сириндж филтрите с предварителен филтър се използват широко в лабораторната практика за финна филтрация. Предварителният филтър предпазва от запушване и скъсване на мембраната на сириндж филтъра. Предлагаме два варианти с полипропиленов или стъкловлакнест префилтър.