Въздушни шлюзове за персонал (Air Showers)

 

Въздушният шлюз се използва за преминаване на персонал към помещение с различен клас на чистота с цел минимизиране количеството на частици и покриване на стандартите за чистота. 

 

Въздущният щлюз за персонал е изолирано пространство с две или повече врати разположено между две или повече помещения с различен клас на чистота с цел да се контролира въздушният поток при влизане в тях.

 

 
Въздушен шлюз за персонал Модел AS-1P1S (с обдухване)

Въздушен шлюз за персонал Модел AS-1P1S (с обдухване)

Въздушен шлюз за персонал Модел AS-1P1S (с обдухване) Въздушен шлюз за преминаване на персонал към помещение с различен клас на чистота за минимизиране количеството на частици и покриване на стандартите за чистота. Външни размери (W x D x H):1300 x 1000 x 2050 mm Размери на камерата (W x D x H):800 x 890 x 1930 mm

 
Въздушен шлюз за персонал модел AS-1P2S (с обдухване)

Въздушен шлюз за персонал модел AS-1P2S (с обдухване)

Въздушен шлюз за персонал модел AS-1P2S (с обдухване) Въздушен шлюз за преминаване на персонал към помещение с различен клас на чистота за минимизиране количеството на частици и покриване на стандартите за чистота. Външни размери (W x D x H):1500 x 1000 x 2050 mm Размери на камерата (W x D x H):800 x 890 x 1930 mm

 
Въздушен шлюз за персонал Модел AS-2P2S (с обдухване)

Въздушен шлюз за персонал Модел AS-2P2S (с обдухване)

Въздушен шлюз за персонал Модел AS-2P2S (с обдухване) Въздушен шлюз за преминаване на персонал към помещение с различен клас на чистота за минимизиране количеството на частици и покриване на стандартите за чистота. Външни размери (W x D x H):1500 x 2000 x 2050 mm Размери на камерата (W x D x H):800 x 1890 x 1930 mm