Начало > Продукти > Микробиология > Агарови среди и бульони > Агарови среди и бульони в епруветки от 20мл

Агарови среди и бульони в епруветки от 20мл


 
BAT-Агар

BAT-Агар

BAT - Агар се използва за откриване и определяне на Alicyclobacillus sp. в плодови сокове и други напитки и проби. Продуктите са съпроводени със сертификат за качество и стерилност. Доставка с мембранни филтри. Срока на годност на агарите и бульоните е 6 месеца. Опаковка 24 епруветки по 10 мл. Каталожен номер 4012.

81,00 лв. без ДДС
Bile Esculin Azide-Агар

Bile Esculin Azide-Агар

Bile Esculin Azide-Агар се използва за откриване и изброяване на чревни ентерококи в питейна вода, отпадни води и в други проби.Състава е в съответствие с DIN EN ISO 7899-2:2000 и Директивата за минерална и трапезна вода. Продуктите са съпроводени със сертификат за качество и стерилност.Срока на годност на агарите и бульоните е 6 месеца. Опаковка 25 епруветки по 20 мл. Каталожен номер 5250.

69,00 лв. без ДДС
Caseinpeptone Bile-Агар

Caseinpeptone Bile-Агар

Caseinpeptone Bile-Агар (TBA, Tryptone Bile-Агар) се използва за откриване и изброяване на E. coli в питейна вода, отпадна водаи други проби с метод на мембранен филтър. Състава е в съответствие с DIN EN ISO 9308-1:2000. Продуктите са съпроводени със сертификат за качество и стерилност. Срока на годност на агарите и бульоните е 6 месеца.Опаковка 25 епруветки по 20 мл. Каталожен номер 5230.

66,00 лв. без ДДС
Caso-Агар

Caso-Агар

Caso-Агар се използва за преброяване на колониите от вода,хранителни продукти и нестерилни фармацевтични продукти. Състава е в съответствие с DIN EN ISO 9308-1 и EP/USP/JP (2006). Продуктите са съпроводени със сертификат за качество и стерилност.Срока на годност на агарите и бульоните е 6 месеца. Опаковка 25 епруветки по 20 мл. Kаталожен номер 4020.

59,00 лв. без ДДС
Cetrimide-Агар

Cetrimide-Агар

Cetrimide-Агар се използва за преброяването и откриването на селективна колония на Pseudomonas aeruginosa в питейна вода и хранителни продукти. Състава е в съответствие с EP / USP. Продуктите са съпроводени със сертификат за качество и стерилност.Срока на годност на агарите и бульоните е 6 месеца. Опаковка 25 епруветки по 20 мл. Каталожен номер 4025.

60,00 лв. без ДДС
Colichrom-Агар

Colichrom-Агар

Colichrom-Агар се използва за откриване и определяне на Escherichia coli и колиформи във вода и храна. Продуктите са съпроводени със сертификат за качество и стерилност.Срока на годност на агарите и бульоните е 6 месеца. Опаковка 25 епруветки по 20 мл. Каталожен номер 4028.

92,00 лв. без ДДС