Начало > Продукти > Общo лабораторна апаратура > Термостатиращи апарати > Апарат за определяне точка на топене

Апарати за определяне точка на топене

  

 
Апарат за определяне точка на топене MPM-H2

Апарат за определяне точка на топене MPM-H2

Визуално определяне на точката на топене; Обхват: 25.0°C до 360.0°C; Снабден с увеличително стъкло; Без принтер; Настройва се стартовата температура (приблизително 3°C под очакваната температура на топене); След старт на теста температурата се покачва с 1°C/min; След определяне на точката на топене резултатът може да бъде запаметен; Кат. No. 9.208 120

2290,00 лв. без ДДС
Апарат за определяне точка на топене MPM-HV2

Апарат за определяне точка на топене MPM-HV2

Визуално измерване с увеличително стъкло или автоматично измерване; Обхват: 25.0°C до 360.0°C; Температурата се покачва с 1°C/min; Ако изберете автоматично измерване се показва прогресия на прозрачност от момента, в който веществото започва да става прозрачно до достигане на пълна прозрачност; Кат. No: 9208121

3200,00 лв. без ДДС
SMP40 Автоматичен апарат за определяне точка на топене

SMP40 Автоматичен апарат за определяне точка на топене

Апарат за автоматично определяне точката на топене. Вградена камера със запис на процеса. Капацитет до 3 капилярки едновременно. Темп. обхват: до 400°C. Отговаря на изискванията на GLP и Фармакопея. Кат. № 9950398

 
M5000 Автоматичен апарат за определяне точка на топене

M5000 Автоматичен апарат за определяне точка на топене

Автоматично определяне точката на топене на прахообразни субстанции. Капацитет 1 капилярка с диам. до 1,4 мм. Темп. обхват до 400°C. Загряване до 350°C за 4 мин. Кат. № 6264452