Уреди за измерване на влага

 

 

 
testo 606-2 Влагомер, за измерване на влага в дървен материал

testo 606-2 Влагомер, за измерване на влага в дървен материал

testo 606-2 Влагомер, за измерване на влага в дървен материал; С вградено отчитане на температурата и влагата на въздуха; Каталожен номер: 0560 6062

350,00 лв. без ДДС
testo 608-H1 Термохигрометър

testo 608-H1 Термохигрометър

Стандартен термохигрометър за непрекъснатото отчитане на температура и влага. Изчисляване на точката на оросяване. Компактен апарат за визуализиране параметрите на околната среда в помещения. Кат. номер: 0560 6081

150,00 лв. без ДДС
testo 608-H2 Термохигрометър

testo 608-H2 Термохигрометър

Стандартен термохигрометър за непрекъснатото отчитане на температура и влага. Изчисляване на точката на оросяване. LED алармена функция за сигнализиране при превишаване на граничните стойности. Компактен апарат за визуализиране параметрите на околната среда в помещения. Кат. номер: 0560 6082

240,00 лв. без ДДС
testo 605-H1 Джобен термохигрометър

testo 605-H1 Джобен термохигрометър

Тesto 605-H1 термохигрометър измерва влагата и температурата на въздуха и изчислява точка на оросяване. Стабилен във времето сензор за влага. Подходящ за измервания във вентилационни тръби/шахти. Въртене на дисплея за по лесно отчитане. Кат. номер: 0560 6053

240,00 лв. без ДДС
testo 610 Уред за измерване на влага във въздух

testo 610 Уред за измерване на влага във въздух

Теsto 610 измерва едновременно относителна влажност на въздуха и температура. Предпазен капак за безопасно съхранение. Вкл. калъф за носене на колан и каишка за китка. Има функция Нold за задържане на отчетената стойност на дисплея и визуализиране на минимални и максимални стойности. Кат. номер: 0560 0610

350,00 лв. без ДДС