Забранителни знаци, Опасност

 

Цялата гама предлагани продукти може да намерите тук: Предупредителни/задължаващи знаци/етикети

 

Hazard_and_prohibitive_labels

 

Кат. № Описание Диам. Мм Опаковка
9.105 340 Внимание: Възпалима субстанция 20 20
9.105 341 Внимание: Взривоопасна субстанция 20 20
9.105 342 Внимание: Токсична субстанция 20 20
9.105 343 Внимание: Разяждаща субстанция 20 20
9.105 344 Внимание: Радиоактивни и йонизиращи субсатнции 20 20
9.105 345 Внимание: Лазерово лъчение 20 20
9.105 346 Внимание: Окислители 20 20
9.105 348 Внимание: Взривоопасна атмосфера 20 20
9.105 347 Внимание: Биоопасност 20 20