Sineo Микровълнови системи за разлагане

 

 

 
Sineo MDS-8G Микровълнова система за разлагане

Sineo MDS-8G Микровълнова система за разлагане

Микровълновата система за разлагане MDS-8G на Sineo Microwave Chemistry Technology Co., Ltd. е оборудвана с пиезокристален сензор за налягане, както и Pt температурен сензор. Едновременно обработване на до 8 проби с цел киселинно разлагане, микровълнова екстракция или синтез. Равномерно разпеределяне на микровълновата енергия в камерата. Макс. микровълнова мощност 1200W. Налягането до 10MPa. Температурата до 300 градуса. CE марка.

 
Sineo MDS-6G Микровълнова система за разлагане

Sineo MDS-6G Микровълнова система за разлагане

Микровълновата система за разлагане MDS-6G на Sineo гарантира безопасен и контролиран процес на разлагане чрез патентована система за автоматично регулиране на микровълновата мощност на база температурата и налягането в съда.Програмирането на температура, налягане, екстракция дават възможност за модифициране на процеса спрямо ASTM. Едновременно обработване на до 6 проби.Макс. мощност: 1000W. Макс. температура 300°C Макс. налягане: 10MPa. CE марка.

21920,00 лв. без ДДС
Sineo MDS- 10 Микровълнова система за разлагане

Sineo MDS- 10 Микровълнова система за разлагане

Sineo MDS-10 Микровълнова система за разлагане / екстракция / синтез е съчетание на най-добрите материали и иновативни технологии. Автоматичен контрол на работната мощност регулируема от реакционната температура и налягане, осигуряваща непрекъсното микровълново нагряване без пулсации. Едновременно обработване на до 15 проби по 100 мл.Обем на камерата 65 л, двойно магнетронно микровълново излъчване с максимална мощност 1800W, макс. налягане 15 MPa, макс. температура 300°C.CE марка.

 
Sineo MASTER 40 Микровълнова система за разлагане

Sineo MASTER 40 Микровълнова система за разлагане

Sineo Master 40 Микровълнова система за разлагане / екстракция е съчетание на най-добрите материали и иновативни технологии. Едновременно обработване на до 40 проби по 70 мл. Обем на камерата 65 л. Двойно магнетронно микровълново излъчване с максимална мощност 1800W. Инфрачервен (IR) безконтактен сканиращ контрол на реакционните параметри в целия съд.Макс. налягане 15 MPa, Макс. температура 300°C.CE марка.