Поликарбонатни (прозрачни) бани с циркулационни термостати

 

Модел

макс. Темп.

Обем на вана
[l]

Дълбочина на ваната
[mm]

Отвор mm

Циркулационна помпа:
Нагнетателен дебит

Циркулационна помпа
макс напор

Циркулационна помпа:
Смукателен дебит

Циркулационна помпа
подналягане

Цена в лв. без ДДС

[l/min]

[bar]

[l/min]

[bar]

                

CC-106A

100

6

150

130x110

27

0.7

25

0,4

3095

MPC-106A

100

6

150

130x110

20

0.2

17

0,18

2095

CC-108A

100

8

150

130x210

27

0.7

25

0,4

3115

MPC-108A

100

8

150

130x210

20

0.2

17

0,18

2155

CC-110A

100

10

150

130x310

27

0.7

25

0,4

3215

MPC-110A

100

10

150

130x310

20

0.2

17

0,18

2215

CC-112A

100

12

150

303x161

27

0.7

25

0,4

3470

MPC-112A

100

12

150

303x161

20

0.2

17

0,18

2450

CC-118A

100

18

150

303x321

27

0.7

25

0,4

3525

MPC-118A

100

18

150

303x321

20

0.2

17

0,18

2530

CC-130A Visco 3

100

31

310

90x90

27

0.75135
 

 
MPC-106A Поликарбонатни бани с циркулационен термостат

MPC-106A Поликарбонатни бани с циркулационен термостат

Циркулационния термостат се предлага с MPC-контролен панел и с поликарбонатна вана, Мощни циркулационни помпи. Максимална температура 100°C. Обем на ваната 6 л.

2095,00 лв. без ДДС
MPC-112A Поликарбонатна баня с циркулационен термостат

MPC-112A Поликарбонатна баня с циркулационен термостат

Циркулационния термостат се предлага с MPC-контролен панел и с поликарбонатна вана, Мощни циркулационни помпи. Максимална температура 100°C. Обем на ваната 12 л.

2450,00 лв. без ДДС