Алуминиеви капачки, капачки за ерленмайерови колби, капачки с пружина, капачки с дръжка.